Wat is Intelligent Oefenen?

Door: Jean and Dave Haines – Wigton, Cumbria, UK: http://bodymindtaichi.co.uk/
Zie ook het origineel in het Engels: What is Intelligent Practice?

• Intelligent oefenen betekent dat je intelligente gewoontes moet ontwikkelen
• Om te leren hebben we juiste informatie en een systematische aanpak nodig.
• Zoek hulp & feedback van ervaren beoefenaars die in staat zijn en bereid zijn om uit te leggen en voor te tonen.
• Maak je eigen oefenen interessant, intrigerend, stimulerend zodat het uw nieuwsgierigheid levendig houdt.
• Ontwikkel intentie, bewustzijn, structuur en doorzettingsvermogen.
• Luister naar de feedback die je van binnen uit krijgt.
• Baby’s zijn het beste voorbeeld van zelfmotivatie door spontaan experimenteren.
We leren uit wat we verkeerd doen in de processen.
• Moedig jezelf aan, focus op het proces. Focus op wat je moet doen in plaats van op wat je niet moet doen.
• Zie fouten als een kans om uit te leren in plaats van je bedreigd te voelen door die fouten. Feedback is geen kritiek
• Het gaat niet over beloningen of straffen. Het gaat niet over externe motivatie. Wel over strategische zelfbevestiging.
• Wees heel zeker dat je begrijpt wat je moet oefenen en weet ook wanneer je dat aspect (die vaardigheid) bereikt hebt.
• Weet en accepteer dat er in iedere fase van het leerproces altijd veel, veel meer te leren is dan het op het eerste zicht lijkt.
• Doe één ding tegelijk, probeer niet alles tegelijk te doen.
• Kleine haalbare stappen en doelen…. Splits alles op in kleine begrijpelijke stappen.
• Concentreer je op één aspect tegelijk; splits de dingen op in kleinere en kleinere componenten.
• Leer in stappen, van groot naar klein, van uiterlijk naar innerlijk.
• Gebruik je verbeelding. Luister naar je lichaamstaal, visualiseer.
• Breek met het bekende – denken dat we al iets kennen verhindert ons elke keer iets nieuws te zien.
• Verlangen om te automatiseren versus verlangen naar frisse ervaring van de beginners mind.
• Hoe weten we wanneer we iets weten/kennen?
• Vind het evenwicht tussen herhaling en het bekijken als iets nieuws.
• Wissel je snelheid van oefenen af. Door snel en traag te oefenen ontdek je verschillende aspecten.
Traag oefenen geeft je tijd voor interne bewustwording van de meer subtiele processen.
• Je moet zowel nieuwe gewoontes aanleren als oude gewoontes afleren.
• Onderzoek hoe je je eigen oefenen in vraag kan stellen.
• Overdrijf de fouten, fysiek en emotioneel, gespannen bekken, gesloten borstgedeelte, knie die naar binnen gaat, duwen, defensief zijn, gelijk hebben, en weten/kennen.
• Ontdek het verschil tussen gewoon nadoen en het je eigen maken.
• Verken het fundamentele.
• Stel vragen, lees boeken, lees aanverwant materiaal zoals anatomieboeken, video’s, leer hoe het lichaam werkt,
hoe krachten (meer?) werken in het lichaam, hoe de geest werkt.
• Film jezelf, gebruik een spiegel om te zien of je correct beweegt. Sluit je ogen en open ze dan en controleer het resultaat. Vraag om feedback.
• Wees voor jezelf duidelijk dat je begrijpt wat je in elk stadium moet oefenen. Je begrip van de dingen verandert voortdurend. Herbekijk je vroeger begrip van de dingen van uit het diepste niveau dat je kan vinden.
• Wees bewust van je sterke punten maar ook van je beperkingen, als je je favoriete leermethoden, denkpatronen en strategieën gebruikt.
• Krijg inzicht in hoe je emotionele gewoontepatronen je gedane inspanningen steunen of tegenwerken.
• Neem altijd de tijd om in je meest diepe meditatieve toestand te komen om van daaruit al het leren te beginnen.