Verslag tai chi 8 dagen-training Barcelona 04/09/2010 – 12/09/2010

CLOSE DOWN THE MIND GO A LONG WAY

Leraar: Patrick Kelly
Door: Mieke Willems
Programma van deze 8 dagen:

  • zat 04 en zo 05/09: korte vorm, basis pushing hands, meditatie
  • ma 06 en di 07/09: korte vorm, 1ste deel lange vorm, pushing hands, meditatie
  • woe 08/09: geen les
  • do 09 tot zon 12/09: korte vorm, 2de deel lange vorm, 1ste deel quick fist, pushing hands, meditatie
  • Locatie: Espacio Elsa, Carrer de la Marina, 132

Deze 8 dagen zijn met opbouw. Het is vooral een kennismaking met de processen. Het belang daarvan is: het doel voor ogen houden. Maar ook: stap voor stap het zich eigen maken van de verschillende processen. Gedurende deze 8-dagen training werd vooral een “inkijk” gegeven op het systeem: wat het belang is van de verschillende stappen en hoe steeds verder je evolutieproces voor ogen te houden door de juiste manier van trainen.

De uiterlijke bewegingen zijn steeds een weergave van je innerlijke processen. De uiterlijke bewegingen (relaxatieoefeningen, vorm, quick fist, pushing hands, …) zijn daarbij een middel en geen doel op zich. Het vraagt een voortdurende concentratie en een juiste – open – instelling / houding om bewust te zijn van de innerlijke processen en steeds een stapje verder te gaan. Omgekeerd, wanneer je een stap terug moet zetten, omdat een bepaald proces (nog) niet geïntegreerd is, dan is het nodig om de meest eenvoudige vorm daarvoor te gebruiken. De gradatie – van “eenvoudig” naar “moeilijk” – hierbij is: zinkoefening / relaxatieoefeningen / korte vorm / lange vorm / pushing hands / quick fist.
Bijvoorbeeld: wanneer een bepaalde beweging in de pushing hands bv. bij de 7 pushes te hard is, wil dit zeggen dat je terug kunt gaan naar de relaxatieoefeningen om daar te werken om de beweging zachter, vloeiender te maken.

Het is belangrijk om te weten/ het inzicht te hebben waar je staat in je evolutieproces en welke volgende stap je kunt zetten. Je kan/mag daarbij geen stappen overslaan. Daarom werden deze processen voortdurend “vertaald” en “verwoord”. Ze werden steeds zichtbaar gemaakt door de – zeer verfijnde – bewegingen van de leraar. Het is tevens belangrijk om hetgeen je in het verleden aanleerde te blijven toepassen / niet te vergeten. Het is de eigen leraar die je blijvend kan inzicht geven in – en je verder helpen met – je verdere evolutie. Hij is het die de “vertaling” maakt van al deze informatie/processen – die weet wat je nodig hebt op dit moment op deze plaats (door de ervaring van de leraar zelf) en die je zal “sturen” in de juiste richting. Het is aan de leerling om aandachtig te zijn, te luisteren en te kijken, de juiste dingen te horen en te zien, te verwerken, proberen toe te passen, steeds opnieuw. Het vraagt een ganse weg en een doorgedreven blijvende focus om de aangeleerde processen eigen te maken / te integreren en verder te blijven toepassen. Het is de leraar die je daarbij op weg helpt.

De info die we kregen tijdens die 8 dagen was zeer uitgebreid; bedoeling is een jarenlange/levenslange training. De kans op “slagen” (lees: vooruitgang, evolutie) is er enkel wanneer je een doorgedreven, jarenlange training volgt , steeds dieper gaat in jezelf – “deep mind”. Dan pas kom je in je innerlijke kracht. En kan je die kracht verder ontwikkelen – “and beyond”.

Dit verslag is de weergave van een fractie van datgene wat de leraar aanbracht; door de beperkte ervaring was het voor mij – zeker de eerste 4 dagen – nog zeer moeilijk om “uit te filteren”, m.a.w. wat is informatie die bruikbaar is (lees: voor mij op dit moment “verstaanbaar” is) in dit uitgebreide geheel, wat kan ik zo precies en correct mogelijk weergeven; daardoor zijn veel aantekeningen / beschrijvingen in dit verslag voor aanvulling vatbaar. Ik vermeld/kort tevens daar waar het om verdere processen gaat – “voor gevorderden”/”later”.

Uit de website van “De Zachte Kracht”:

P.K.: “… Eerst moeten de mensen leren vloeiend te bewegen, vervolgens te ontspannen terwijl je in je stabiliteit komt en daarna de krachten in het lichaam te vinden – dit alles in combinatie met het bewustzijn. Hierbij is alles gericht op de coördinatie tussen bewustzijn en lichaam… Nadien wordt de coördinatie tussen bewustzijn en energie geoefend en nog later komt de training van de diepste laag van het bewustzijn. Tegelijk kan een steeds betere verbinding tussen het diepe bewustzijn en de geest groeien.”

P.K.: “Waarneming” en “intentie” bestaan op vele verschillende niveaus, gaande van oppervlakkig tot zeer diep. Waarneming en intentie werken met elkaar samen en op elkaar in om respons te geven. Gewoonlijk oefenen mensen in Taiji een soort waarneming, maar zelden de intentie. Iets doen met “waarneming” veronderstelt dat het lichaam actief en het bewustzijn passief is, terwijl iets doen met “intentie” veronderstelt dat het bewustzijn actief is en het lichaam passief

Thema 1ste 4 dagen:

  • beweging vanuit het midden
  • wave movement / golfbeweging
  • release and alignment