Innerlijke ontwikkeling door tai chi.

Externe en interne beoefening van tai chi.

De beweegredenen om tai chi te beoefenen zijn divers; je kan het beoefenen voor je lichamelijke en psychologische gezondheid, je kan het beoefenen als krijgskunst, je kan het beoefenen als methode tot innerlijke ontwikkeling of als een combinatie van deze drie redenen.
In de school De Zachte Kracht gebruiken we een goede en efficiënte methode om te werken aan je innerlijke ontwikkeling. Dit heeft een positief effect op je gezondheid en het geeft je een bepaalde vorm van vaardigheid om jezelf te verdedigen en het maakt je intern sterk, stabiel en uitgebalanceerd.
Het aanleren van de oefeningen en de vormen is in het eerste jaar de prioriteit. Je leert zacht, vloeiend en gecoördineerd bewegen. Je leert om je overbodige fysieke spanningen te laten wegstromen; je gedachten tot rust te brengen en je emoties te kalmeren.
Dit wordt gezien als externe training en is de basis voor verdere interne werk.
Vanaf het 2de jaar wordt er meer nadruk gelegd op de innerlijke training zonder het vorige te verwaarlozen.

De drie stadia van de innerlijke training.

Op fysiek vlak kan je 3 niveaus van innerlijke training onderscheiden.
Het eerste niveau heeft te maken met het waarnemen en ervaren van de afwisseling tussen contractie en relaxatie, van het positioneren van je houding door te voelen via de gewrichten en de veranderingen van de gewrichten. In plaats van te voelen hoe je beweegt door de ruimte ( is een extern gevoel) leer je bewegen door bewust aandacht te geven aan de veranderingen in de spieren en gewrichten en je leert van binnen uit heel accuraat bewegen. Je hebt heel duidelijk voeling met de stroom van innerlijke veranderen in je lichaam terwijl je beweegt.
Het tweede niveau heeft te maken met drukveranderingen en krachten die werken in je lichaam terwijl je beweegt. Het vergt een hele diepe en intense concentratie om te kunnen werken met deze heel subtiele veranderingen die ontstaan terwijl je beweegt.
Het derde niveau heeft te maken met de veranderingen in je energieveld. Je leert luisteren naar de veranderingen in je energieveld die ontstaan door de bewegingen. Je beoefent tai chi op een heel diepe meditatieve manier.
Belangrijk om op te merken is dat je de innerlijke sensaties zoals hierboven beschreven maar kan voelen als er golven doorheen je lichaam gaan, als je beweegt in een vloeiende golfbeweging. Als je lichaam te chaotisch of ongecoördineerd beweegt worden deze sensaties verstoord.

Invloed van het innerlijke oefenen.

Initieel leer je tai chi vanuit je normale dagdagelijkse bewustzijn, je hersenbewustzijn, je oppervlakkig bewustzijn.
De innerlijke training heeft als doel dat je dit deel van je bewustzijn zoveel mogelijk inactief maakt en dat je een dieper deel van de mind actief maakt. Het oppervlakkig bewustzijn kan misschien nog een deel van de sensaties en ervaringen van het eerste niveau oppikken maar het kan niets ervaren van het tweede of het derde niveau.
Het volgen van de innerlijke training en het werken met deze principes zal – naarmate je meer oefent- een duidelijke positieve invloed hebben op je dagelijkse leven en je naaste omgeving terwijl je terzelfder tijd ook meer innerlijke sterkte en innerlijke kracht ontwikkelt.
Je staat op alle vlakken sterker in je leven en je kan beter omgaan met de moeilijke momenten in je leven. Het feit dat je de training volgt kan niet verhinderen dat je moeilijkheden ervaart in je dagelijkse leven. Maar hoe je omgaat met die moeilijkheden kan heel veel veranderen. In plaats van weerstand te geven of overweldigd te worden door problemen ben je in staat veel rustiger, met een meer heldere geest en vanuit je stabiliteit efficiënt om te gaan met wat er ook op je af komt.