De ware tai chi (tai ji)

Ware taiji

Het ware doel van taiji is ook het ware doel van ons verblijf hier op aarde. Alle echte taiji wordt beoefend op een uiterlijk niveau, op drie innerlijke niveaus binnen de Deep Mind en op een niveau voorbij de Mind. Uiterlijk is taiji gebaseerd op fysieke oefeningen die goed zijn voor de gezondheid en die kunnen gebruikt worden als zelfverdediging. Toch zal iedere leraar die zichzelf op een diep niveau verfijnd heeft nastreven om zijn leerlingen via het lichaam naar de sfeer van de Deep Mind te brengen. En van daaruit stap per stap verder door de drie niveaus van Jing, Qi en Shen om zo de Beyond te bereiken om dan verder de ultieme bevrijding van de drie werelden van het menselijke bestaan te vinden.

Uiterlijk oefenen – Dit heeft te maken met de juiste houding van het lichaam, balans, gewichtsverdeling, snelheid, het opspannen en ontspannen van de spieren, het kalmeren van verstoorde emoties en het tot rust brengen van de gedachten. Je leert deze vaardigheden ook gebruiken in de interactie met een partner en later ook in je dagelijks leven. Dit uiterlijke niveau van oefenen neemt normaal gezien tussen de vier en acht jaar in beslag, afhankelijk van de conditie van iemands systeem en de intensiteit en intelligentie van zijn oefenen. Niet veel mensen gaan ooit voorbij dit uiterlijke niveau met hun training.

Intern oefenen – Dit is oefenen binnen de energiesfeer van de Deep Mind. In tegenstelling tot het uiterlijke oefenen dat vooral plaats vindt op het fysieke niveau (vanuit je dagdagelijks bewustzijn (brain consciousness), hormonaal evenwicht, gestructureerde bewegingen van het lichaam). De drie innerlijke niveaus – innerlijk lichaamsniveau, energieniveau en mindniveau – worden als volgt benoemd: Aarde, Mens en Hemel; etherisch, astraal en hemels; of ook Jing, Qi en Shen. Al deze innerlijke niveaus worden in de taiji vorm geoefend. Er zijn geen extra afzonderlijke oefeningen zoals staande of zittende meditatie nodig. In een later stadium kunnen zuivere mind-energie oefeningen gebruikt worden om de innerlijke oefenmethodes van de taiji bewegingen aan te vullen.

Vooruitgang van het uiterlijke naar het innerlijke niveau – In oprechte taiji training is deze evolutie van extern naar intern trainen van in het prille begin in de training aanwezig. Het zou een heel ongelukkige fout zijn om eerst alleen de uiterlijke training te benadrukken in de hoop van later aan het interne niveau te werken. Je hebt eerst 4 tot 8 jaar naar binnen gerichte uiterlijke inspanningen nodig om zo de deur naar het echte interne niveau te kunnen openen. Taiji training met te veel nadruk op gezondheid (met de klemtoon op zachte, aangename uiterlijke omstandigheden en zonder veel inspanning te vragen van de leerling) of zelfverdediging (die een inspanning vraagt maar tegelijkertijd ook het lichaam en de persoonlijkheid en onvermijdelijk het ego versterkt) verhoogt de afhankelijkheid van en de gehechtheid aan het lichaam. Dit alles onderdrukt de invloed van het zwakke innerlijke stemmetje dat ons van nature uit naar de beyond probeert te laten streven. En dit verspert verder de al zo smalle doorgang door de deur naar ware toekomstige innerlijke vooruitgang.
Vooruitgang binnen het innerlijke niveau – Eenmaal over de drempel naar het echte innerlijke, dan zijn de twee factoren die onweerstaanbaar naar een diepe ontwikkeling gaan leiden de intensiteit van je inspanningen en de zuiverheid van je motivatie. De intensiteit van je inspanning veroorzaakt een verandering op een diep niveau. Dit stimuleert jammer genoeg ook de groei van je ego – meestal op een onbewust niveau. Het is alleen een zuivere motivatie die er voor kan zorgen dat je innerlijke groei de greep op je Ware Zelf versterkt en niet op je valse zelf (het ego). Het ego laten groeien zal alle innerlijke vooruitgang tot stilstand brengen. De basismethode om beetje per beetje je innerlijke motieven uit te zuiveren is om heel bewust alle resultaten van je innerlijke training op te dragen aan je Ware Zelf (van jezelf en degenen die met je verbonden zijn). Je moet je heel bewust deze doelstelling gaan herinneren telkens je begint te oefenen of steeds wanneer je bepaalde resultaten lijkt te bereiken. Het is enkel in de mate dat je je eigen innerlijke motieven hebt uitgezuiverd en begint te verstaan dat je ook de motieven van degenen in je omgeving zal beginnen begrijpen. Zolang je niet op dat niveau bent moet je proberen om anderen in een positief daglicht te zien. Anders zal het ego zich in je verankeren door jezelf hoger voor te doen dan je werkelijk bent en anderen als minder dan jezelf te beschouwen. Dit is het meest duidelijke uiterlijke teken van de werking van het ego.